Padua volgt de RIVM richtlijn vanwege het coronavirus

Daarnaast treffen we enkele extra maatregelen. Zo proberen we ervoor te zorgen verspreiding van het virus te voorkomen. Onze bewonersbrief hierover leest u hier. Deze brief mailen we aan alle hoofdhuurders van wie wij het e-mailadres hebben. Hoofdhuurders van wie wij dit niet hebben ontvangen de brief vanaf maandag 16 maart per post.

Wij zoeken een stagiaire

Gezocht: Communicatie expert in wording


Klik hier voor meer informatie.
 

Klachtencommissie Wonen zoekt een voorzitter


Klik hier voor meer informatie. 
Padua blijft zich inzetten voor nieuwbouw
Op maandag 23 maart 2020 vond er een conference call plaats waarbij de gemeente met de woningstichtingen Sint Antonius van Padua en Stek (de fusie corporatie waarin de Noordwijkse Woningstichting, Stek en Vooruitgang zijn opgegaan) overlegde over locaties voor tijdelijke woningbouw in de gemeente Noordwijk. Padua hecht zeer aan een goede voortgang. Verder lezen

Afscheid voorzitter Raad van Commissarissen, Gert Hylkema
Zijn termijn zit erop en daarom heeft Gert Hylkema het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Sint Antonius van Padua overgedragen aan zijn opvolger Ron Nulkes. Hij heeft bijna acht jaar in de raad gezeten, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Hij was onder meer nauw betrokken bij het aantrekken van een nieuwe bestuurder/directeur voor de woningstichting en de gesprekken over een fusie met het Katwijkse Dunavie. Verder lezen