18 huurwoningen Koninginneweg

Padua heeft aangekondigd dat ze van plan is om 18 woningen aan de Koninginneweg 1 t/m 14 en de Beatrixstraat 1, 3, 5 en 7, evenals het voormalige kantoorpand van Padua, te slopen. Huurders en omwonenden zijn op de hoogte gebracht van deze plannen.

Na de sloop kunnen er ongeveer 45 nieuwe, duurzame woningen worden gebouwd, het betreft 36 huurwoningen en 9 koopwoningen. De sloop van de woningen zal naar verwachting medio 2025 plaatsvinden, gevolgd door de start van de nieuwbouw in hetzelfde jaar. Voordat er echter gebouwd kan worden, moeten er nog verschillende stappen worden genomen, waaronder het verkrijgen van vergunningen van de gemeente. 

Er heeft inmiddels een informatieavond voor de betrokken huurders plaatsgevonden. Aansluitend hierop hebben zij een huisbezoek gehad van een woonconsulent van Padua. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen opgesteld om alle mogelijke vragen van de huurders te beantwoorden. U kunt deze hier raadplegen. In het Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten van individuele huurders van Padua vastgelegd die te maken krijgen met sloop, renovatie of planmatig onderhoud van hun huurwoning.

Tijdelijke verhuur door Alvast Leegstandsbeheer
Zodra er een woning vrijkomt, dragen wij deze over aan Alvast Leegstandsbeheer. Zij zoeken een huurder voor de woning en beheren de woning zolang dat nodig is. Alvast hanteert andere toewijzingsvoorwaarden dan Padua, zoals geen kinderen en/of huisdieren. Als u iemand kent die graag tijdelijk een woning zou willen huren aan de Koninginneweg of Beatrixstraat, dan kunt u hen doorverwijzen naar het aanbod Alvast: https://www.alvast.nl/aanbod-woonruimte. Padua speelt geen rol in het toewijzen van woningen voor tijdelijke verhuur.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van dit project:

 

Status

Plan
Start
Bouwen
Opgeleverd