Sociaal Statuut

Sociaal Statuut Padua 

Voor huurders die te maken krijgen met sloop, renovatie of planmatig onderhoud van hun huurwoning heeft Padua een nieuw Sociaal Statuut opgesteld. In het Sociaal Statuut zijn de rechten en plichten van zowel huurders als Padua vastgelegd. De participatie van en de communicatie met huurders is hierbij van groot belang. Huurders worden tijdig geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor sloop, renovatie of planmatig onderhoud van hun woning. 

Het Sociaal Statuut is vastgesteld door het bestuur van Sint Antonius van Padua in samenspraak met de gemeente Noordwijk, een jurist en de stichting HBNZ. Het document wordt jaarlijks herzien op basis van veranderende wet- en regelgeving. 

Mijn Padua

Regel huurderszaken gemakkelijk en snel via het klantportaal Mijn Padua. 

Inloggen op Mijn Padua