Padua

Betrokken woningstichting

Padua is al meer dan 100 jaar geworteld in Noordwijkerhout en De Zilk (gemeente Noordwijk). Betrokken, betrouwbaar en laagdrempelig, dat zijn de woorden die passen bij de manier waarop we ons werk doen. We zetten ons in voor betaalbare en kwalitatieve woonruimte, waarbij de klant altijd centraal staat. Zo dragen we actief bij aan een prettige leefomgeving. Deze belangrijke rol in onze lokale samenleving vervullen we enthousiast en vakkundig. Het is fijn om te merken dat huurders en andere partijen onze inzet en werkwijze waarderen.

Padua in beweging

We bouwen en beheren woningen voor mensen met een laag- of middeninkomen en we zijn er voor huurders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen zoeken we slimme en praktische oplossingen om hun woongeluk waar te maken. We verkennen wat we samen met onze partners kunnen bereiken, waarbij we met lef de grens opzoeken als dat nodig is. De maatschappij is in beweging, wij bewegen mee. En gaat het om nieuwbouw en verduurzamen, dan vervullen we vaak een voortrekkersrol. We gaan flexibel om met vragen en ontwikkelingen die we nu nog niet kennen. Padua gaat uitdagingen aan!

Ruim 100 jaar Padua

Een stukje geschiedenis over ons ontstaan mag niet ontbreken. Toen rond 1900 de verzuiling bepalend werd voor de indeling van de samenleving, drukte het katholieke geloof een stevig stempel op Noordwijkerhout. Zo kreeg in 1918 kapelaan Melchers als eerste voorzitter van de rooms-katholieke 'wooningvereeniging Sint Antonius van Padua' de opdracht om voor de katholieke Noordwijkerhouters de volkshuisvesting te regelen. We zijn vernoemd naar een populaire franciscaanse prediker en theoloog, geboren in 1195. Natuurlijk werken we allang niet meer alleen voor katholieke woningzoekenden. Padua is er voor iedereen.

KWH-Huurlabel

De mening van onze huurders is belangrijk. Daarom laten we maandelijks het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) de klanttevredenheid meten van nieuwe en vertrekkende huurders, huurders met een reparatieverzoek of huurders die op een andere manier met ons in contact zijn geweest. Veel huurders zijn tevreden over onze dienstverlening. Daarom mogen we het keurmerk KWH-Huurlabel dragen. En dat doen we met trots!