07 juli 2022

NIEUW: visitatierapport 2018 t/m 2021

NIEUW: visitatierapport 2018 t/m 2021

In de woningwet is geregeld dat iedere woningcorporatie, dus ook de onze, 4-jaarlijks moet meewerken aan een onafhankelijke beoordeling van de prestaties. Dat onderzoek noemt men een maatschappelijke visitatie. Daarbij worden steeds dezelfde beoordelingsmethodiek en kwaliteitseisen gebruikt. Het onlangs verschenen visitatierapport over de periode 2018 t/m 2021 leverde Padua een mooie beoordeling op.

De visitatiecommissie typeert ons als een kleine maar bijzonder effectieve organisatie. Onze woningen zijn om door een ringetje te halen. We investeren slim in kwaliteit. Wat er te doen is, pakken we op, zelfstandig en samen met andere partijen. We zetten opmerkelijk veel prestaties neer als kleine corporatie. Onze lokale en sociale betrokkenheid stralen we op alle manieren uit. De commissie herkent onze kernwaarden in ons werk en onze organisatie: slim, praktisch, doeners. 

Het volledige rapport, de bestuurlijke reactie op het rapport en de infographic zijn gepubliceerd op onze pagina Visitatie.

 

 

 


Lees ook…

Woningstichting Sint Antonius van Padua
28 september 2022
Zo vierde Padua Burendag 2022
Lees bericht
Woningstichting Sint Antonius van Padua
20 september 2022
Viert u Burendag 2022 met ons mee?
Lees bericht