Duurzaamheid

Groene stroom

Voor al onze appartementencomplexen hebben wij voor het energieverbruik van de algemene ruimtes groene stroom ingekocht bij Greenchoice. Dat doen we met onze samenwerkingspartner EE care uit Voorhout; zij monitoren ook het energieverbruik van onze meergezinscomplexen en bedrijfsruimtes. Als er pieken zijn in het energieverbruik worden wij op de hoogte gehouden en kunnen we direct maatregelen nemen.
 

Zonnepanelen

Steeds meer van onze wooncomplexen krijgen zonnepanelen op het dak. Voor een groot deel wordt de opgewekte energie gebruikt voor algemene ruimtes (lift, verlichting en verwarming). We starten met plaatsen van panelen bij huurwoningen met het hoogste energieverbruik. Staat binnen 5 jaar het vervangen van de dakbedekking op het programma? Dan combineren we de werkzaamheden.
 

Aanleg warmtenet

Padua is groot voorstander van de aanleg van een warmtenet. Ook de geluiden vanuit de gemeente Noordwijk en Holland Rijnland zijn positief. Onze voorkeur gaat uit naar een open systeem, waar ook andere bronnen op kunnen worden aangesloten. Hoe meer aansluitingen, des te lager de startinvestering. Dus hoe meer huishoudens meedoen, hoe goedkoper het tarief voor de aanleg van een transportnet (pijpenstelsel).
 

Hergebruik bij sloop

Bij sloopwerkzaamheden kijken we of we zo circulair mogelijk te werk kunnen gaan. Dat betekent dat we verwijderde materialen opnieuw gebruiken, zoals bij de sloop van het zorgcentrum Munnekeweij. De verwijderde fundering en palen zijn aangeleverd bij een betoncentrale en als grondstof gebruikt om opnieuw beton te maken. Hier hebben we, tegen een meerprijs, het beton weer afgenomen. Zo is de cirkel rond en kwamen we uit op een duurzaamheidsscore van 8,5. Daardoor komt dit project in aanmerking voor milieu investeringsaftrek (MIA) waarmee we de vennootschapsbelasting kunnen verlagen en zo het gebouw kostenneutraal slopen. Een duurzame win-win situatie.
 

Energiecoaches

Als huurder kunt u zelf ook veel doen en laten om uw energieverbruik te verlagen. Heeft u behoefte aan iemand die daarover gratis met u meedenkt en uw mogelijkheden bespreekt? De gemeente Noordwijk heeft vrijwillige energiecoaches opgeleid en aangesteld. Lees meer of maak direct een afspraak. Zij zijn, ook via Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout De Zilk, door onze huurders in te schakelen voor advies over energiezuiniger wonen en het verlagen van het energieverbruik.
 

Groener Padua

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer willen wij natuurlijk ook met onze eigen interne organisatie meewerken aan verduurzaming. Hoe we dat doen? Met het gebruik van duurzame materialen, inkoop van groene energie, stimuleren van fietsgebruik, milieubewust scheiden van afval, papierloos vergaderen en papierloos archief. Daar zijn we met elkaar zeer bewust mee bezig.