Voorwaarden

Woning toewijzen

De overheid heeft regels opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen zo veel mogelijk een woning huren die bij hun inkomen en bij hun gezinssamenstelling past. Zo voorkomen corporaties dat mensen met een laag inkomen in een (te) dure woning terechtkomen. Of een groot gezin in een klein huis. Bij het toewijzen van een huurwoning wordt daarom gekeken naar het inkomen én of u alleen, samenwonend of met een gezin op zoek bent naar woonruimte. Zorg ervoor dat uw inschrijfgegevens bij Huren in Holland Rijnland altijd compleet zijn én actueel. U moet er zelf voor zorgen dat alle informatie die daar bekend is klopt.


Inschrijfduur en urgentie

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot en ook Holland Rijnland kent een lange wachttijd. Over het algemeen geldt dat hoe langer u staat ingeschreven, des te groter de kans is op toewijzing van een woning. Voor woningzoekenden met een urgentieverklaring gelden andere regels; zo’n verklaring wordt alleen in geval van nood verstrekt door de urgentiecommissie van Holland Rijnland.