Huurwoningen naast kerk De Zilk

De Zilk

Zomer 2021 hebben we een intentieovereenkomst getekend met projectontwikkelaar Timpaan voor woningbouwontwikkeling rondom de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Recent hebben we gezamenlijk een bod uitgebracht op de grond die in eigendom is van het bisdom Rotterdam. Bij een positieve reactie zouden we na de zomer kunnen starten met het proces van ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling om op deze locatie 18 sociale huurwoningen voor Sint Antonius van Padua te bouwen.

 

Status

Plan
Start
Bouwen
Opgeleverd