Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslagen Padua

Jaarlijks stelt onze organisatie een verslag op over het voorgaande jaar. Dit jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt vóór de zomer gepubliceerd. Het jaarverslag is bedoeld voor de gemeente Noordwijk, huurders- en bewonersorganisatie. Zo leggen we als woningcorporatie verantwoording af over onze prestaties.

Onderstaand vindt u de jaarverslagen van Padua over 2019, 2020, 2021 en 2022.