Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk

HBNZ komt op voor huurders

Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) is er voor iedereen die een woning huurt van onze woningstichting. Wettelijk is vastgelegd dat er een organisatie moet zijn die optreedt namens huurders en de woningstichting adviseert. Als onafhankelijke partij komt HBNZ op voor de belangen van huurders. Ook ondertekent de stichting de prestatieafspraken tussen Padua en de gemeente Noordwijk. Het bestuur van HBNZ bestaat uit vertegenwoordigers uit Noordwijkerhout en De Zilk, die ook allemaal een woning van Padua huren. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding.
 

Meepraten en meedenken

HBNZ overlegt regelmatig met Padua en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die belangrijk zijn voor huurders, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, nieuwbouw en sloop, het opknappen en isoleren van woningen en energiezuiniger wonen. De samenwerking is erop gericht om van elkaar te leren en zaken steeds beter te doen. Dat doen we vanuit een gedeelde visie, met heldere afspraken over de wederzijdse inzet. Zowel de visie als de afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor alle duidelijkheid: HBNZ treedt op voor álle huurders en houdt zich niet bezig met vragen of klachten van één huurder. Wel kunnen ze, waar nodig, huurders de weg wijzen.

  Lees meer over HBNZ