Gemeente

Padua en de gemeente

De Woningwet staat vol afspraken en spelregels voor woningcorporaties zoals Padua. Onze allerbelangrijkste taak is te zorgen voor betaalbare huurwoningen, met name voor mensen met een lager inkomen. Hierover voeren we overleg met onze belanghouders. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de gemeente Noordwijk en onze huurdersorganisatie HBNZ (Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk).
 

Jaarlijkse prestatieafspraken

December 2021 zijn de prestatieafspraken 2022-2025 ondertekend. De belangrijkste afspraken gaan over:

  • Extra sociale huurwoningen (waar en hoe)
  • Samen verduurzamen
  • Doorstroming
  • Maatwerk voor bepaalde doelgroepen
  • Leefbaarheid en fijn wonen