25 augustus 2023

Voortgang bouwproject Het Zilt Fase 4

Voortgang bouwproject Het Zilt Fase 4

Van Rhijn Bouw B.V. en woningstichting Sint Antonius van Padua hebben op dinsdag 22 augustus jl. een overeenkomst getekend voor de realisatie van 18 appartementen in het sociale huursegment van bouwproject Het Zilt in De Zilk.

De vierde en laatste fase omvat in totaal 18 appartementen, een supermarkt en een G.O.E.D (gezondheidsvoorziening onder één dak), is onderdeel van de leefbaarheidsimpuls De Zilk en speelt in op de behoeften van de lokale gemeenschap.

Bij de aanvang van de ontwikkeling in 2014 werd vastgesteld dat de appartementen boven de supermarkt binnen het sociale segment zouden vallen. Later kregen deze appartementen tijdelijk de bestemming van sociale koop. Echter, diverse omstandigheden hebben er uiteindelijk toe geleid dat gemeente en Van Rhijn Projectontwikkeling zijn overeengekomen de appartementen toe te voegen aan het sociale huursegment. Deze aanpassing sluit naadloos aan bij de geldende Noordwijkse Woonvisie 2020 - 2030 en heeft als doel het segment sociale huur te vergroten. De constructieve gesprekken met Van Rhijn en de flexibele benadering van Padua hebben geresulteerd in de mogelijkheid voor de woningcorporatie om deze woningen nu af te nemen.

Met de ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt. Naar verwachting zal de bouw van deze laatste fase medio september van start gaan.Staand: Hans van Eeden (Padua) en Cock van Leeuwen (Padua)
Zittend: Jaap van Rhijn (Van Rhijn Bouw) en Anneke Allewijn (Padua)

 

 

 


Lees ook…

15 februari 2024
Ondertekening overeenkomst realisatie 11 sociale huurwoningen Landgoed in den Houte
Lees bericht
08 januari 2024
Holland Rijnland regionale Huisvestingsverordening 2024
Lees bericht