31 oktober 2023

Uitnodiging achterbanvergadering HBNZ

Uitnodiging achterbanvergadering HBNZ

Het bestuur van de stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk nodigt hierbij alle huurders van Padua uit voor een achterbanvergadering.

Wanneer

Donderdag 16 november 2023

Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.15 uur, einde ca. 22.00 uur

Waar

Ontmoetingscentrum Puyckendam Noordwijkerhout, Pilarenlaan 4

Gespreksleider

Marije Pruis

Op de achterbanbijeenkomst van oktober 2022 zijn er door diverse huurders in het publiek vragen gesteld. Het verslag van deze achterbanvergadering, alsmede de gestelde vragen en de antwoorden hierop, vindt u op onze website (onder ‘Nieuws’ en dan het bericht genaamd ‘Achterbanbijeenkomst 2022’). 

Op onze site vindt u ook de statuten, het werkplan, de bestuurssamenstelling en nog veel meer informatie.

Agenda:

  1. Opening, werving bestuursleden, terugblik achterbanvergadering 2022 - Sjaak Geerlings
  2. Participatie, toegespitst op vertegenwoordiging activiteiten-, buurt- en bewonerscommissies - Jan Roos
  3. Welzijn en woonplezier - Joke van der Leek
  4. Veiligheid en brandveiligheid in en om de woning - Chris Romijn
  5. Rondvraag
  6. Sluiting


De bestuursleden geven een korte inleiding, waarna we in interactie met de zaal gaan om de mening van de huurders over deze onderwerpen te horen.

Gezellig samenzijn met hapje en drankje

Op deze avond zijn koffie en thee gratis. U krijgt per persoon twee consumptiemunten.

Aanmelden

Omdat wij graag willen weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn, vragen wij u zich aan te melden. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Door het contactformulier op onze website in te vullen op de pagina ‘Contact’ www.hbnz.nl/contact
  2. Via een e-mail aan info@hbnz.nl
  3. Of via het invullen en inleveren van het aanmeldformulier bij de secretaris (Kornoeljelaan 27, 2211 NE Noordwijkerhout)


Wij hopen velen van u persoonlijk te zien op 16 november.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HBNZ


Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
21 mei 2024
Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC
Lees bericht