04 augustus 2021

Timpaan en Padua onderzoeken woningbouwontwikkeling rond Heilig Hart van Jezuskerk te De Zilk

Timpaan en Padua onderzoeken woningbouwontwikkeling rond Heilig Hart van Jezuskerk te De Zilk

Onlangs is de intentieovereenkomst getekend tussen projectontwikkelaar Timpaan en woningstichting Sint Antonius van Padua voor een woningbouwontwikkeling rondom de Heilig Hart van Jezuskerk te De Zilk. Namens Timpaan tekende directeur Ingeborg de Jong, namens Padua directeur Merlien Welzijn. De partijen onderzoeken in de komende periode hoeveel woningen en welke woningtypen er mogelijk op de locatie kunnen worden ontwikkeld. Er komen zowel koopwoningen in het plan als sociale-, middeldure en vrije-sector-huurwoningen.

De start van het project zou bestaan uit de aankoop van de omliggende grond bij de kerk. De gemeente Noordwijk heeft aangegeven het initiatief te ondersteunen. KVDK architecten heeft de opdracht gekregen een eerste verkenning te ontwerpen voor hoe het gebied eruit kan komen te zien.

Merlien Welzijn: “Padua heeft na de BAVO nog geen zekere locaties voor woningbouw. Deze verkenning is voor ons heel belangrijk, want de wachtlijsten voor sociale woningbouw zijn nog steeds te lang. Vanwege het goede gevoel met alle betrokken partijen zien we de verkenning met vertrouwen tegemoet.”

Ingeborg de Jong: “Timpaan is dertig jaar geleden ontstaan vanuit een woningcorporatie. Als stichting omarmen we ons DNA als maatschappelijk betrokken organisatie. Onze winst gaat niet naar aandeelhouders maar is een middel om te investeren in betaalbare woningbouw. Daar is deze verkenning een mooi voorbeeld van, die hopelijk gaat leiden tot een mooie ontwikkeling!”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Over Timpaan

Timpaan richt zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als zorgbehoevenden. In kernen, dorpen en stedelijke wijken in West- en Midden-Nederland. Nieuwbouw én transformatie. Dat doen we al sinds 1992 en altijd met een scherp oog voor de bewoner en de omgeving. Timpaan is een stichting; de winst die wij realiseren gaat niet naar aandeelhouders. Het stichtingsbestuur bepaalt jaarlijks aan welke maatschappelijke relevante projecten die wordt besteed. Wij gebruiken onze winst ook om innovaties te stimuleren, zoals betaalbare woonconcepten of duurzame gebiedsontwikkeling. Meer informatie: https://www.timpaan.nl/

Over Sint Antonius van Padua

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft haar wortels in Noordwijkerhout en De Zilk. Wij zijn de sociale huisvester voor beide kernen. Inwoners met lage en middeninkomens wonen in onze huizen, in leefbare wijken. Daar zetten we ons steeds opnieuw volop voor in. Niet alleen voor een betaalbaar en kwalitatief goed huis, maar ook voor een prettige leefomgeving.


Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
21 mei 2024
Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC
Lees bericht