09 januari 2023

Succesvol eerste klantenpanel HBNZ en Padua

Succesvol eerste klantenpanel HBNZ en Padua
Samen met bewoners van 24 verschillende adressen gingen stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) en Padua onlangs in gesprek over het onderhoud en de verduurzaming van de sociale huurwoningen van de woningstichting. Uit een eerder uitgevoerd belevingsonderzoek bleek dat er vele vragen leven bij de huurders. Tijd dus voor een gezamenlijke bijeenkomst.

Grote respons en bereidheid tot meedenken
In juni 2022 benaderden HBNZ en Padua de huurders voor een belevingsonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door het landelijke kennis- en kwaliteitscentrum KWH. Maar liefst 421 van de aangeschreven huurders (29%) hebben deelgenomen aan het digitale onderzoek. Met deze respons zijn de beide opdrachtgevers zeer tevreden. Eén van de meest opvallende punten uit het onderzoek was dat maar liefst 263 huurders over één of meer onderwerpen wilden meedenken met HBNZ en Padua. Daarom werd op maandag 12 december jl. een klantenpanel georganiseerd rondom het thema ‘Onderhoud en verduurzaming’.

Noodzaak tot verduurzamen
Huurders van 24 adressen kwamen samen in de Maasgaarde in Noordwijkerhout waar zij, onder leiding van Marije Pruis van Fraey, reageerden op stellingen en ook ruimte kregen om hun eigen vragen te stellen. Na een korte inleiding van Suzanne van Eeden, woonconsulent bij Padua, vertelde Hans van Eeden (projectleider) over de verduurzamingsopgave. Direct brandden de vragen los. Het was duidelijk dat dankzij de stijgende energieprijzen de noodzaak tot verduurzamen is toegenomen. Veel huurders hadden dan ook vragen over de planning. Op de stelling dat het terecht is dat huurders eerst akkoord moeten geven om hun woning te verduurzamen, werd wisselend gereageerd. Een aantal aanwezigen vertelden dat veel huurders opzien tegen overlast of de impact van de werkzaamheden, en de eventuele huurverhoging. En dus dat het goed is dat mensen om hun akkoord wordt gevraagd. Anderen vonden de noodzaak van verduurzamen zwaarder wegen dan de mening van de individuele huurder.

Conditie van de woningvoorraad
Ook over het onderhoud van de woningen werden veel vragen gesteld. Worden verkoopwoningen bijvoorbeeld nog wel onderhouden? En hoe weet Padua nu eigenlijk hoe het gaat met de woningvoorraad? Projectleider Hans van Eeden legde uit dat elke woning periodiek van buiten wordt geschouwd door een extern bedrijf. Dat leidt tot een zogeheten conditiescore, een rapportcijfer. Van het complete woningbestand van Padua zijn de conditiescores bekend. Op basis daarvan weet de woningstichting of ingrijpen noodzakelijk is. En natuurlijk worden verkoopwoningen ook gewoon onderhouden tot aan het moment van verkoop. Een woning wordt immers pas verkocht nadat de huidige huurder de huur heeft opgezegd. Volgens de prestatieafspraken met de gemeente en HBNZ verkoopt Padua maximaal 6 woningen per jaar.

Zonnepanelen en energiecoaches
Ook werden er vragen gesteld over specifieke maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Alle bewoners van eengezinswoningen van Padua kunnen deze panelen aanvragen. Op de daken van wooncomplexen zijn of worden zonnepanelen geplaatst, waarbij de opgewekte stroom wordt gebruikt voor de algemene voorzieningen. Sommige aanwezigen waren niet op de hoogte van het bestaan van energiecoaches in de gemeente Noordwijk: de meegebrachte flyer vond gretig aftrek.

De communicatie kan beter
Een geluid dat deze avond meerdere keren werd gehoord, was de oproep tot betere communicatie. Soms worden woningen door Padua geïnspecteerd, zonder dat er daarna een terugkoppeling wordt gegeven over de bevindingen en de gevolgen. Huurders weten dan niet hoe het er voor staat. Het kan zo zijn dat Padua intern een planmatige aanpak aan het voorbereiden is, terwijl huurders denken dat Padua hun klachten vergeten is. Betere en snellere terugkoppeling aan de huurders, dat is iets waar Padua in wil verbeteren.

Na een bedankje voor alle aanwezigen werd de avond afgesloten. HBNZ en Padua nemen de opbrengst van het onderzoek en deze avond mee in hun plannen. Begin februari organiseren HBNZ en Padua weer een klantenpanel; dit keer over leefbaarheid en participatie. Bewoners die zich eerder hebben aangemeld om over deze onderwerpen mee te denken, ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
21 mei 2024
Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC
Lees bericht