21 mei 2024

Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC

Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC

Per 16 mei 2024 heeft de raad van commissarissen van Padua een nieuwe voorzitter. Hanneke Schippers neemt dan het stokje over van Ron Nulkes die na acht jaar lidmaatschap van de RvC, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, niet meer benoembaar is.  Hanneke Schippers is een ervaren toezichthouder in de corporatiesector.

Schippers studeerde bouwkunde en volgde daarna de Master Strategic Urban Studies en diverse opleidingen voor toezichthouders in de volkshuisvesting. Zij heeft onder andere als stadsdeeldirecteur en afdelingsmanager Stedenbouw en Planologie gewerkt in Den Haag. Op dit moment werkt Hanneke als directeur Ruimte en Economie bij de gemeente Delft. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht De Social Hub Delft, eerder was ze onder andere lid van de raad van commissarissen van Woonstad Rotterdam.

“Ik kijk enorm uit naar mijn start bij Padua en verheug mij op de komende periode waarin ik kennis zal maken met verschillende mensen binnen en buiten de organisatie. En natuurlijk ga ik op de fiets op verkenning om ook Noordwijkerhout en De Zilk en het vastgoed van Padua beter te leren kennen.”

Met de komst van Schippers als voorzitter wordt verder gebouwd aan de expertise, reputatie en het ambitieniveau van Padua. De komende periode zal zij kennismaken met de organisatie en de partners in de zorg, het sociaal-maatschappelijke veld, collega-corporaties en de gemeente Noordwijk.


Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
02 mei 2024
Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen in gemeente Noordwijk
Lees bericht