07 juli 2023

Padua prijsvraag: de jury

Padua prijsvraag: de jury

Ter gelegenheid van haar 105-jarig bestaan organiseert Padua een leefbaarheidsprijsvraag. Huurders worden uitgenodigd om creatieve ideeën in te dienen om hun wooncomplex, straat of buurt leefbaarder te maken. Als een voorstel wordt geselecteerd door de jury, zal het daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De jury bestaat uit deskundige leden met verschillende achtergronden en ervaringen, die allen een passie delen voor het verbeteren van de leefbaarheid. De juryleden zijn:

  • Hanneke Zandbergen (directeur Welzijn Noordwijk)
  • Alois Eberharter (wethouder gemeente Noordwijk)
  • Cornelie van Bergenhenegouwen (lid Raad van Commissarissen Padua)
  • Joke van der Leek (HBNZ)
  • Stephanie Smeltink (afdeling Wonen Padua)
     


V.l.n.r.: Joke van der Leek, Stephanie Smeltink, Hanneke Zandbergen, Alois Eberharter en Cornelie van Bergenhenegouwen


De juryleden zullen alle ingezonden ideeën beoordelen en de beste voorstellen selecteren die bijdragen aan een leefbaardere woonomgeving. Hanneke Zandbergen heeft als directeur van Welzijn Noordwijk veel ervaring met leefbaarheid. Ze legt uit: ‘We zijn op zoek naar ideeën die de wijk fijner maken om in te wonen, sporten, spelen en waar mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en beter leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat bewoners het beste weten wat er in hun buurt nodig is om dit te verbeteren.’

Wethouder Alois Eberharter voegt hieraan toe: ‘De jury geeft de voorkeur aan ideeën die een structureel karakter hebben en gericht zijn op langdurige verbeteringen. Ook kijken we of veel bewoners profiteren. Het is mooi als de voorgestelde initiatieven een positieve en blijvende impact hebben op de gehele buurt.’

Cornelie van Bergenhenegouwen is lid van de RvC van Padua, op voordracht van de stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ). Zij onderstreept het belang van een groot draagvlak: ‘Hoe meer mensen een idee ondersteunen, hoe beter! We streven naar een brede betrokkenheid.’

Huurders van Padua hebben tot en met 24 augustus de tijd om hun ideeën in te dienen. 


Lees ook…

02 mei 2024
Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen in gemeente Noordwijk
Lees bericht
01 mei 2024
Huren in Holland Rijnland app beschikbaar
Lees bericht