21 maart 2023

Padua kiest voor verdichting in Noordwijkerhout centrum

Padua kiest voor verdichting in Noordwijkerhout centrum

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft aangekondigd dat zij van plan is om 18 verouderde woningen en een oud kantoorpand van Padua in het centrum van Noordwijkerhout te slopen en te vervangen door nieuwe woningen.

De bewoners van de 18 adressen (Koninginneweg 1 t/m 14 en de Beatrixstraat 1, 3, 5 en 7) zijn persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen sloop. Voor hen is de impact groot, omdat zij uiteindelijk zullen moeten verhuizen. Padua heeft ervoor gekozen om de bewoners vroeg in het proces te informeren, nog voordat de precieze plannen voor de nieuwbouw en de vergunningen rond zijn. Een woonconsulent van Padua zal komende week bij alle bewoners op huisbezoek gaan om te achterhalen wat de sloop voor hen betekent. Door bewoners vroegtijdig te betrekken, is er tijd en ruimte om hun zorgen te bespreken en vervolgens met alles wat er is opgehaald aan de slag te gaan.

De woningen worden gesloopt om ruimte te bieden voor nieuwe duurzame woningen. Padua verwacht op deze plek circa 40 woningen te kunnen bouwen, waarmee ze echt een verschil kan maken in de woningmarkt van Noordwijkerhout en De Zilk.

Anneke Allewijn, directeur-bestuurder van Padua: “De sloop van woningen is zeer ingrijpend voor bewoners. Dat maakt een zorgvuldige afweging belangrijk. De woningen zijn gedateerd en de kosten om deze te verduurzamen liggen erg hoog. Tegelijkertijd zijn er weinig locaties om woningen toe te voegen in Noordwijkerhout en De Zilk, terwijl de vraag naar woningen heel hoog is. Op deze plek kunnen we echt een verschil maken door het woningaantal ten minste te verdubbelen.”

Voordat er gesloopt en gebouwd kan worden, moeten er nog veel stappen worden doorlopen, waaronder het verkrijgen van vergunningen van de gemeente. Padua zal de bewoners op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en organiseert een informatieavond voor de omwonenden zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwbouw. Deze informatieavond wordt voor de zomer verwacht.


Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
21 mei 2024
Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC
Lees bericht