17 juni 2024

Padua in gesprek met belanghouders over koers

Padua in gesprek met belanghouders over koers

Op woensdag 5 juni heeft Padua een bijeenkomst gehouden met verschillende belanghebbenden om te praten over het nieuwe Koersplan 2025+.

Directeur-bestuurder Anneke Allewijn van Padua verwelkomde de aanwezigen hartelijk en gaf een overzicht van de uitdagingen waar Padua wereldwijd, nationaal, regionaal en lokaal mee te maken heeft. Vervolgens gingen de aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Marije Pruis in gesprek over dilemma’s zoals ‘een lekkend dak is beter dan geen dak’.

De inzichten uit deze levendige en productieve discussie worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het nieuwe Koersplan. Door de diverse perspectieven van de belanghebbenden krijgt Padua een breder beeld van de behoeften en prioriteiten die spelen. Dit helpt om een Koersplan te maken dat niet alleen realistisch en haalbaar is, maar ook gedragen wordt door iedereen die erbij betrokken is. Aan het eind van het jaar zal Padua het nieuwe Koersplan presenteren, waarin duidelijk wordt hoe de organisatie de komende jaren wil bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en oplossingen.

Padua kijkt tevreden terug op deze bijeenkomst. De open en constructieve sfeer zorgde voor een goede uitwisseling van ideeën en waardevolle inzichten. Padua waardeert de inzet en de betrokkenheid van alle aanwezigen en ziet uit naar verdere samenwerking in de toekomst om de ambities van het nieuwe Koersplan te realiseren.


Lees ook…

09 juli 2024
Directeur-bestuurder Padua benoemd tot bestuurslid Aedes
Lees bericht
04 juli 2024
Start onderzoek aardwarmte Bollenstreek
Lees bericht