03 november 2021

Padua heet nieuw lid RvC welkom

Op 1 januari 2022 zal Gertjan Giele toetreden tot de Raad van Commissarissen van Padua. Hij volgt Cora Nauta op die de afgelopen 8 jaar deze positie bekleedde. Gertjan heeft als aandachtsgebied vastgoedontwikkeling en duurzaamheid. 

Gertjan is een gedreven volkshuisvester. Hij heeft sinds zijn afstuderen aan de TU Delft in 1986 in verschillende functies voor de gemeente Den Haag gewerkt. Daarbij is hij als gebiedsmanager betrokken geweest bij grootschalige stedelijke vernieuwingsprojecten. Op dit moment is Gertjan als programmamanager verantwoordelijk voor de woningbouwopgave van Den Haag. In die rol werkt hij samen met ontwikkelaars, beleggers en alle in Den Haag werkzame corporaties. Gertjan brengt veel kennis en ervaring mee op het terrein van integrale gebiedsontwikkeling, woningbouwprogrammering, ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en samenwerkingen tussen publieke en private partijen. Naast zijn functie bij de gemeente Den Haag verzorgt Gertjan lezingen en gastcolleges over stedelijke ontwikkeling en herstructurering van naoorlogse wijken en heeft hij bijdragen geleverd aan verschillende publicaties. 

De RvC en bestuurder kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Gertjan zal een inwerkprogramma doorlopen waarbij hij persoonlijk zal kennismaken met de organisatie en onze partners. 


Lees ook…

29 mei 2024
Samenwerking Raamwerk en Padua aan de Campus
Lees bericht
21 mei 2024
Padua verwelkomt nieuwe voorzitter RvC
Lees bericht