04 februari 2021

Padua en Van Wijnen ondertekenen overeenkomst Schippersvaartweg

Padua en Van Wijnen ondertekenen overeenkomst Schippersvaartweg
Het plan bestaat uit 24 rug-aan-rug woningen in twee blokken en 21 appartementen. De naam BOEBOLBOE verwijst naar de historische bebouwing van boerderijen (BOE) en bollenschuren (BOL) op die plaats. Het ontwerp heeft ook een aantal elementen in zich van deze karakteristieke bouwstijlen.

Eind december is de Omgevingsvergunning voor de bouw afgegeven. Het terrein is inmiddels door de Gemeente Noordwijk bouwrijp gemaakt en de aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Eind maart wordt gestart met het boren van de funderingspalen waarna de opbouw kan beginnen. De oplevering van het project staat gepland voor het einde van het eerste kwartaal van 2022. De gemeente Noordwijk neemt het woonrijp maken voor haar rekening, dit zal rond de oplevering van de woningen gereed zijn.

De rug-aan-rug woningen zijn driekamerwoningen en bestaan uit een begane grond en een kap. De woningen zijn rug-aan-rug geschakeld en hebben daardoor alleen een kleine voortuin met een terras. De appartementen zijn twee- en driekamerwoningen en gesitueerd in een woongebouw van 3 bouwlagen (begane grond, 1e en 2e verdieping). De appartementen op de begane grond beschikken over een terras, die op de verdiepingen hebben een loggia.

De woningen en appartementen zijn energiezuinig en hebben geen gasaansluiting. De warmte die nodig is om de huizen te verwarmen en voor warm water worden middels bronnen uit de bodem gehaald. De aanvangshuurprijs van de woningen is bepaald op € 633,25. De aanbieding van de woningen geschiedt op de gebruikelijke manier, houd hiervoor de plaatselijke pers, de website van Antonius van Padua en die van Wonen in Holland Rijnland in de gaten.

Lees ook…

15 februari 2024
Ondertekening overeenkomst realisatie 11 sociale huurwoningen Landgoed in den Houte
Lees bericht
08 januari 2024
Holland Rijnland regionale Huisvestingsverordening 2024
Lees bericht