20 september 2023

Nieuw logo voor Padua

Nieuw logo voor Padua

Op woensdag 13 september jl. vierde woningstichting Sint Antonius van Padua haar 105-jarig bestaan met de samenwerkingspartners. De feestelijke bijeenkomst trok tal van belanghebbenden naar Café van der Geest in Noordwijkerhout. Tijdens deze middag onthulde Carla Bijlemeer, managementassistente bij Padua, niet alleen het nieuwe logo, maar ook de nieuwe werknaam van de woningcorporatie.

De geschiedenis van woningstichting Sint Antonius van Padua begon in 1918, toen kapelaan Melchers de opdracht kreeg om als eerste voorzitter van de rooms-katholieke 'wooningvereeniging Sint Antonius van Padua' volkshuisvesting te regelen voor de katholieke inwoners van Noordwijkerhout. Meer dan een eeuw later blijft de woningcorporatie actief zoeken naar slimme en praktische oplossingen om woongeluk voor iedereen te realiseren. Dit heeft geleid tot de keuze om de werknaam te vereenvoudigen tot 'Padua'. Deze korte en krachtige naam weerspiegelt de moderniteit van de organisatie en doet geen afbreuk aan haar naamsbekendheid en historische betekenis.

Tijdens de belanghebbendenbijeenkomst vierde Padua haar mijlpaal samen met gewaardeerde samenwerkingspartners. Ron Nulkes, voorzitter van de raad van commissarissen, benadrukte in zijn openingswoord het belang van samenwerking voor de corporatie. Hij was dan ook blij met de grote opkomst van belanghebbenden, onder wie vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, de gemeente, andere corporaties in de regio, aannemers, architecten en meer. Mark Teeuwissen verzorgde vervolgens een lezing over woongeluk en hoe dit te vergroten. Een gezellige netwerkborrel vormde het sluitstuk van deze ‘verjaardag’.Met het oog op de toekomst kijkt Padua vol enthousiasme vooruit. De woningcorporatie blijft zich onverminderd inzetten voor betaalbare huisvesting en het creëren van een prettige leefomgeving voor iedereen.


Lees ook…

18 april 2024
Wijkschouw Victor
Lees bericht
16 april 2024
Nieuwe algemene huurvoorwaarden
Lees bericht