02 mei 2024

Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen in gemeente Noordwijk

Meer doorstromers en extra sociale huurwoningen in gemeente Noordwijk

Doorstromen, leefbare wijken, verduurzamen en zorg en welzijn. In 2023 hebben Gemeente Noordwijk, Woningstichting Padua, Woningstichting Stek, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) hierop aanzienlijke vooruitgang geboekt. Jaarlijks maken partijen over deze onderwerpen de zogenaamde prestatieafspraken. De resultaten van 2023 zijn nu bekend.

“In samenwerking maken we op de thema’s wonen, welzijn en zorg, de energietransitie en duurzaamheid ieder jaar prestatieafspraken. En we kijken ook ieder jaar welke resultaten zijn behaald. Met deze verankering houden we elkaar scherp met de juiste focus. Ook de huurders van de woningcorporaties in Noordwijk hebben een waardevolle stem aan tafel.” zegt wethouder Martijn Kortleven van Noordwijk.

Meer doorstroming
De inzet van een doorstroomadviseur heeft in 2023 geleid tot ‘een treintje’ van meerdere verhuizingen. Dit is vooral belangrijk om huurders van Padua en Stek te laten wonen in de sociale huurwoning van hun wens. Ongeveer 15 grotere sociale huurwoningen van de corporaties zijn vrijgekomen voor met name gezinnen uit de gemeente Noordwijk. Beide corporaties hebben lokaal maatwerk ingezet. Dit heeft geleid tot doorstroming. In 2023 heeft Stek 70 nieuwe sociale huurwoningen in Offem opgeleverd en Padua 22 appartementen op het BAVO terrein. Deze toevoegingen leidde ook tot meer verhuisbewegingen.

Duurzaam wonen
Padua en Stek zetten grote stappen in het energiezuinig maken van hun woningen. In Noordwijk is de aanleg van warmtenetten actueel. Zowel Padua als Stek willen hier snel duidelijkheid over. Het heeft directe gevolgen voor huurders en heeft invloed op de verduurzamingsplannen van beide corporaties.

Lagere parkeerbehoefte
In veel complexen van Padua en Stek is het autobezit lager dan de parkeernorm die in de gemeente Noordwijk geldt. De corporaties hebben gevraagd om een lagere norm. Zo ontstaat er ruimte om meer woningen te bouwen. De gemeente neemt nog voor de zomer een eventuele verlaging van de parkeernorm voor sociale woningbouw mee bij de evaluatie van de parkeernorm sociale woningbouw.

Zorg en welzijn
Goed wonen is meer dan alleen een huis. In 2023 is intensief samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Met als doel elkaar aan te vullen en snel te kunnen vinden. Padua en Stek hebben actief bijgedragen aan de gemeentelijke Visie op Wonen, Welzijn en Zorg: een gezond en betrokken Noordwijk, waar de inwoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig kunnen blijven wonen in een veilige, toegankelijke en inclusieve woonomgeving. We zetten in op het versterken van de sociale basis in de wijken en langer thuis wonen met voorzieningen in de buurt. De eerste zichtbare resultaten komen in 2024.

Actief betrokken
De huurdersorganisaties hebben intensief meegewerkt aan het maken en bewaken van de afspraken. De samenwerking tussen Padua, Stek, SHN, HBZN en de Gemeente Noordwijk blijft nodig om te zorgen dat Noordwijk een plek blijft waar inwoners prettig en betaalbaar kunnen wonen. De jaarlijkse gezamenlijke prestatieafspraken zorgen dat ieder jaar de juiste stappen hiervoor worden gezet.


Lees ook…

01 mei 2024
Huren in Holland Rijnland app beschikbaar
Lees bericht
29 april 2024
Nieuwe storingsdienst
Lees bericht