11 februari 2021

Eerste sleutel huurwoningen Bavo

Eerste sleutel huurwoningen Bavo

Lokaal maatwerk

Door lokaal maatwerk konden de 30 driekamerwoningen worden toegewezen aan 15 doorstromers uit woningen van Padua en aan 15 jonge starters (tot 28 jaar) uit Noordwijkerhout en De Zilk. De 15 vrijkomende woningen komen vervolgens weer beschikbaar voor woningzoekenden uit Holland Rijnland.
 

Energiezuinig

De woningen zijn bijna energieneutraal (BenG) en hebben geen gasaansluiting maar zijn aangesloten op een bodemwarmtepomp. Deze zorgt voor de verwarming van de woning en voor het warme tapwater. Ook heeft iedere woning vier zonnepanelen op het dakvlak.
 

Lang traject van plan tot oplevering

Al 25 jaar geleden werd gesproken over de ontwikkeling van het Bavoterrein. Sint Antonius van Padua maakte destijds deel uit van de ingesteld stuurgroep. Pas zo’n 20 jaar later, eind 2015, wordt de anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente. Duidelijk wordt dat op het terrein 664 woningen komen. In december 2017 wordt Padua benaderd door Novaform/Trebbe. Zij geven aan de woningen binnen 5 jaar te willen ontwikkelen en niet in de eerder beoogde 20 jaar.

In september 2018 wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd en kort daarna ontvangt Padua de eerste formele aanbieding. Omdat de aangeboden woningen niet gasloos zijn en ook op andere punten niet voldoen aan het Programma van Eisen van Padua, gaat de ontwikkelaar terug naar de tekentafel. Uiteindelijk worden op 20 februari 2020 de contractstukken ondertekend.

In het najaar van 2020 wordt gestart met de bouw van fase 1 en zoals verwacht zijn nu de eerste woningen opgeleverd in het 1e kwartaal van 2021.

Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel plezier in hun nieuwe huis. De ruim opgezette wijk met brede straten en plantsoenen zal hier zeker aan bijdragen.
 

Lees ook…

Woningstichting Sint Antonius van Padua
01 juni 2023
Winactie Facebook
Lees bericht
Woningstichting Sint Antonius van Padua
20 april 2023
Aankondiging huurverhoging of huurverlaging
Lees bericht