09 juli 2024

Directeur-bestuurder Padua benoemd tot bestuurslid Aedes

Directeur-bestuurder Padua benoemd tot bestuurslid Aedes

Anneke Allewijn, de directeur-bestuurder van Padua, is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Aedes. Aedes is de landelijke vereniging van de woningcorporaties, waar ook Padua lid van is. De leden van Aedes stemden tijdens het Aedes verenigingscongres in met de voordracht van de kandidaatstellingscommissie. De commissie koos voor Anneke omdat zij over de gevraagde competenties beschikt, kwaliteiten heeft die verbindend zijn voor de leden en doelgroepen van Aedes als vereniging en omdat ze een eigentijdse kijk op de volkshuisvesting heeft.

 Anneke ziet het lidmaatschap van het bestuur als een waardevolle toevoeging op haar functie als directeur-bestuurder van Padua en als lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland Wonen. “Twaalf bestuurders vanuit het hele land vormen samen het Aedes-bestuur. Vanuit Holland Rijnland was er nog geen vertegenwoordiging in het Aedes-bestuur en bovendien waren ook de kleine corporaties (maatje XS) nog niet vertegenwoordigd. Dit waren voor mij redenen om mezelf kandidaat te stellen. Het is belangrijk dat het Aedes-bestuur een goede afspiegeling vormt van de leden. Ik geloof in de kracht van kleine corporaties: dicht bij de bewoners, wendbaar, en in staat tot het leveren van maatwerk. Daarbij is juist voor kleine corporaties samenwerking van groot belang. Mijn verwachting is dat samenwerking in de komende jaren steeds belangrijker wordt, zowel binnen de sector (ook met het oog op solidariteit) als met onze partners in het sociaal en het vastgoeddomein. Ook de afstemming en samenwerking met de verschillende overheden krijgt vlucht. Een sterke vereniging is hierbij van groot belang, zowel om de onderlinge samenwerking te versterken als om de  maatschappelijke dialoog te kunnen beïnvloeden. Dit geldt voor zowel HRW als voor Aedes en voor beide wil ik mij graag inzetten.”


Lees ook…

04 juli 2024
Start onderzoek aardwarmte Bollenstreek
Lees bericht
17 juni 2024
Padua in gesprek met belanghouders over koers
Lees bericht