19 juli 2023

Conceptplannen voor nieuwbouw in centrum Noordwijkerhout gepresenteerd

Conceptplannen voor nieuwbouw in centrum Noordwijkerhout gepresenteerd
Bijschrift foto: verkavelingsplan met opmerkingen bewoners en omwonenden


Op donderdag 29 juni heeft woningstichting Sint Antonius van Padua de eerste denkrichtingen voor de nieuwbouw in het centrum van Noordwijkerhout gedeeld met bewoners en omwonenden. Onder grote belangstelling werd duidelijk dat de beoogde nieuwbouw zal bestaan uit circa 44 woningen die passen in de bestaande woonomgeving.

Padua heeft het voornemen om 18 verouderde woningen en een oud kantoorpand te slopen en te vervangen door nieuwe woningen. Het betreft de adressen Koninginneweg 1 t/m 14 en Beatrixstraat 1, 3, 5, en 7. In de afgelopen periode is Padua begonnen met verschillende onderzoeken en zijn twee ontwikkelpartijen gevraagd om twee concept planstudies te maken. Beide studies hebben als uitgangspunt ongeveer 44 woningen, bestaande uit een mix van grondgebonden woningen en beneden-bovenwoningen. Uiteraard zullen er voldoende parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en, waar mogelijk, speelruimte worden gerealiseerd.

Door bewoners en omwonenden al in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken, geeft Padua invulling aan participatie. Tijdens de presentatie waren naast de huidige bewoners en omwonenden ook afgevaardigden van de stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ), toneelvereniging ODI, afgevaardigden van de gemeente Noordwijk en het projectteam van Padua aanwezig.

Zowel tijdens als na afloop van de presentatie hebben bewoners en omwonenden gereageerd op de beide plannen. De reacties varieerden van voorkeuren voor de ene verkaveling boven de andere, tot opmerkingen over de kleurstelling en de nieuwbouw (bijvoorbeeld niet te oranje!). Ook kwamen de ontsluiting en verkeersveiligheid ter sprake, evenals zorgen over mogelijke overlast van de nieuwbouw en de bomen. Deze input zal, indien mogelijk, worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Als vervolg hierop zal Padua verschillende onderzoeken laten uitvoeren en in het najaar één van de ontwikkelpartijen selecteren via een aanbestedingsprocedure. Daarna zullen de benodigde ruimtelijke procedures worden opgestart. De streefdatum voor de start van de bouw is 2025. Padua verwacht dat zij in het najaar van 2023 de direct betrokkenen kan uitnodigen voor een nieuwe bijeenkomst waarin het voorlopig ontwerp zal worden toegelicht.


Lees ook…

09 juli 2024
Directeur-bestuurder Padua benoemd tot bestuurslid Aedes
Lees bericht
04 juli 2024
Start onderzoek aardwarmte Bollenstreek
Lees bericht