Wet Goed Verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat verhuurders zich goed gedragen en huurders niet worden benadeeld. Denk bijvoorbeeld aan te veel borg vragen, oneerlijke kosten rekenen, discrimineren of bedreigen.

Rechten en plichten
Woningcorporaties moeten zich uiteraard aan de nieuwe wet houden en duidelijke informatie geven aan hun huurders over hun rechten en plichten. Dit is zo afgesproken in de regeling Goed Verhuurderschap. Huurders moeten bijvoorbeeld weten dat de verhuurder hun huis alleen mag betreden als zij daarvoor toestemming hebben gegeven (met uitzondering van speciale omstandigheden).

Huurders informeren
Deze informatieplicht geldt ook voor bestaande huurcontracten. Per 1 januari 2024 moeten woningcorporaties hun huurders laten weten hoe ze het gemeentelijke meldpunt kunnen benaderen. Verhuurders moeten vóór 1 juli 2024 alle informatie aan hun bestaande huurders geven. Het is de bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk weet wat zijn/haar rechten zijn en dat de regels van goed verhuurderschap worden nageleefd.

De regels van Goed Verhuurderschap
We geven een samenvatting.

1. Niet discrimineren bij het toewijzen van een woning, door

  • Een heldere selectieprocedure.
  • Het gebruik van objectieve selectiecriteria.
  • De keuze voor een bepaalde huurder te onderbouwen.

Dit hoeft niet als de woningcorporatie al gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem.

2. Niet intimideren.
3. Niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.
4. Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5. Schriftelijke informatie geven aan de huurder (informatieplicht) over:

  • De rechten en plichten van de huurder.
  • De hoogte van en regels over de waarborgsom.
  • Het contactpunt waar de huurder terecht kan met vragen over het gehuurde.
  • Het meldpunt van de gemeente. Daar kunnen klachten over ongewenst verhuurgedrag worden gemeld.
  • De servicekosten. Welke kosten en bedragen vallen daaronder?


6. Worden er servicekosten berekend, dan moeten deze voldoen aan wettelijke bepalingen.

Bij verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten gelden nog een aantal extra regels. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de taal van de arbeidsmigrant. Ook moeten de huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst apart worden vastgelegd. Deze mogen niet worden gecombineerd.