Overlast

Overlast

Als sociale verhuurder maken wij ons hard voor een fijne woonomgeving. Toch kan het helaas gebeuren dat huurders overlast van hun buren of van anderen ervaren. Er zijn geen harde regels te noemen wanneer iets wel of niet overlast is. Wat voor de een nog gezellig praten in de tuin is, is voor een ander die wil slapen al snel herrie.

Praat erover

Geluidsoverlast wordt door mensen het meest genoemd als verstoring van het woonplezier. Ervaart u overlast? Dan geven we een simpele tip: praat erover. Het gebeurt regelmatig dat de degene die de overlast veroorzaakt zich van geen kwaad bewust is. Een beetje rekening houden met elkaar kan soms al voldoende zijn. Onze folder Hinder van de buren geeft meer informatie en tips. U kunt deze downloaden of ophalen bij ons op kantoor.

Komt u er samen niet uit?

Heeft u de overlast gemeld, maar komt u er samen niet uit? Of gaat het om lastig op te lossen situaties, waarbij de overlast door groepen wordt veroorzaakt, er sprake is van opzet of waarbij psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek een rol speelt? Dan kunt u hulp van anderen inschakelen.

Woningstichting Padua
Woont u in een van onze woningen en is er sprake van overlast? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken samen de situatie en mogelijke oplossingen.

De politie
Bij de politie kunt u met behulp van een formulier melding maken van overlast. Uiteraard belt u 112 als de situatie gevaar oplevert.

De gemeente
Heeft u overlast van een situatie in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, een losliggende stoeptegel of rondslingerende vuilniszakken op de stoep? De gemeente Noordwijk gebruikt systeem Fixi. Hier kunt u uw melding snel en makkelijk vastleggen.  

Mijn Padua

Regel huurderszaken gemakkelijk en snel via het klantportaal Mijn Padua. 

Inloggen op Mijn Padua