Over de drempel

Over de drempel bij… Ton Dofferhof


1. Kunt u iets over uzelf vertellen?
Ik ben Ton Dofferhof, 82 jaar oud en al 56 jaar getrouwd. We wonen al 28 jaar in de Clemenshof. Daarvoor woonden we 9 jaar in Zeeburg. We hebben een fijn appartement met een mooie binnentuin. We zijn heel blij met ons huisje en zijn tevreden huurders, al bijna 38 jaar.

2. Wat vindt u het prettigst aan wonen in de Clemenshof?
De Clemenshof heeft veel ruimte en een mooie binnentuin. Er wonen ook veel leuke mensen.

3. Bent u betrokken bij gemeenschaps- of buurtinitiatieven?
Zeker, ik doe actief mee aan verschillende activiteiten hier. Ik schilder twee ochtenden per week; dat is iets wat ik echt graag doe. Ook speel ik twee ochtenden per week biljart met anderen in de zaal. Het is niet alleen leuk, maar ook gezellig, en ik zorg altijd voor de koffie. Daarnaast werk ik in onze gemeenschappelijke tuin. Dat houdt me actief en betrokken bij onze buurt.

4. Wat is er veranderd in het huren bij Padua in de afgelopen 38 jaar?
Vroeger was het makkelijker en meer persoonlijk. Je kon zomaar binnenlopen voor een praatje. Nu moet je een afspraak maken als je 's middags wilt langskomen. Padua is groter geworden.

5. Heeft u tips voor verbeteringen?
Voor nieuwe huurders wordt de woning vaak opgeknapt, maar dat zou ook meer voor bestaande woningen moeten gebeuren. Ook zie ik graag dat nieuwe, vooral jongere, huurders meer betrokken raken bij de activiteiten in de buurt.