Voorzieningen elektrisch koken

De meterkast en de groepenkasten in de huurwoningen van Padua zijn qua grootte en zwaarte ingericht voor koken op gas. Er zijn huurders die willen overstappen naar elektrisch koken. Hiervoor moet een extra groep geplaatst worden. Soms is de huidige meterkast ook te klein. Vanaf 2014 is er bij nieuwbouw een aansluiting voor elektrisch koken meegenomen. In overleg met de HBNZ heeft Padua besloten dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om, voor rekening van Padua, voorzieningen te treffen voor elektrisch koken. Deze maatregel is ingegaan op 1 januari 2023.

Voorzieningen

Om elektrisch te kunnen koken, zorgt Padua voor de volgende voorzieningen:

  • een geschikte meterkast met een 2-fase kookgroep;
  • de aansluiting (bedrading) van de 2-fase groep naar de keuken;
  • het aanbrengen van een geschikt stopcontact (Perilex) in de keuken bij het kooktoestel.  


Uitzonderingen

Woningen die niet voor het bovenstaande in aanmerking komen zijn:

  • de voor sloop gelabelde woningen of woningen die onderzocht worden voor herstructurering;
  • woningen die tussen 2023 en 2030 planmatig verduurzaamd gaan worden. Deze woningen worden voorzien van de bovengenoemde voorzieningen;
  • huurwoningen in de vrije sector.

 

Interesse?

Heeft u interesse in elektrisch koken? Wij toetsen graag of uw woning aan de voorwaarden voldoet. Maak een afspraak met de technische dienst. Dit kan via het klantportaal Mijn Padua. U kunt ook telefonisch contact opnemen. De technische dienst is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 10.00 uur.

 

Mijn Padua

Regel huurderszaken gemakkelijk en snel via het klantportaal Mijn Padua. 

Inloggen op Mijn Padua