Bewonerscommissie

Bewonerscommissie  

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningen of complexen. De bewonerscommissie gaat namens de huurders in gesprek met Padua over praktische zaken, bijvoorbeeld over (groot) onderhoud en schoonmaak.

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? HBNZ en Padua maakten samen dit stappenplan. In de kruisjeslijst is vermeld op welke onderwerpen HBNZ en de bewonerscommissie informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht hebben.

Mijn Padua

Regel huurderszaken gemakkelijk en snel via het klantportaal Mijn Padua. 

Inloggen op Mijn Padua