Nieuwbouwprojecten

Het Zilt - De Zilk

Op de locatie Zoutdepot aan de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen wordt door Van Rhijn Bouw BV een nieuw project ontwikkeld.
Het plan bestaat uit 130 wooneenheden waaronder 58 appartementen, 12 twee-onder-een-kapwoningen en 60 eengezinswoningen. Van de appartementen worden er 20 voor Sint Antonius van Padua gebouwd. Naast de woningen komt er nog een supermarkt en een H.O.E.D. Klik hier voor een impressie van het plan.

De ruimtelijke procedures voor het vaststellen van het uitwerkingsplan en bestemmingsplan moeten nog plaatsvinden. Het beeldkwaliteitsplan is inmiddels vastgesteld. Het wijkje krijgt een dorps karakter passend bij de huidige bebouwing. De appartementen voor Antonius van Padua worden BENG woningen ( Bijna Energie Neutraal Gebouw) met een zeer hoge duurzaamheidseis.
De realisatie zal, zoals het er nu naar uit ziet, vanaf medio 2019 gaan plaatsvinden.

Schippersvaartweg

Op de locatie van het voormalige zorgcentrum Oud-Munnekeweij en het omliggend terrein aan de Schippersvaartweg wordt in samenwerking tussen de gemeente Noordwijkerhout en de Sint Antonius van Padua een plan ontwikkeld voor de bouw van 45 sociale huurwoningen. Het gaat om 21 stuks appartementen en 24 stuks kleine grondgebonden woningen. Klik hier voor een impressie van het plan.

Voor het plan dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Het beeldkwaliteitsplan, de leidraad voor het ontwerp van zowel de woningen als de woonomgeving, en het bestemmingsplan zijn afgelopen september vastgesteld door de gemeenteraad. Binnenkort wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd.

De woningen zullen in samenwerking tussen Sint Antonius van Padua en een nog te selecteren bouwbedrijf verder ontwikkeld en gerealiseerd worden. Het worden zogenaamde BENG woningen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) met een zeer hoge duurzaamheidseis.

De realisatie zal zoals het er nu naar uit ziet vanaf medio 2018 gaan plaatsvinden.