Padua presenteert ondernemingsplan 2020-2024

Met het Ondernemingsplan wordt deels voortgebouwd op de resultaten vanuit het verleden. Maar Padua slaat ook tal van nieuwe wegen in. Er wordt,  vanwege de druk op de woningmarkt, ingezet op de bouw van 700 woningen tot 2030. Daarvan zijn er 450 bestemd voor de lage inkomens en 250 voor de lage midden inkomens. Directeur/bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “Wij waren al, maar blijven ook de komende jaren, actief in onze zoektocht naar nieuwe geschikte locaties om die nieuwbouwwoningen neer te zetten. Daarin werken wij nauw samen met de gemeente Noordwijk.” Verduurzaming van de eigen woningvoorraad en het realiseren van een prettige leefomgeving staan al lang hoog op de aandachtlijst van Padua. “Op die ingeslagen weg wordt voortgegaan. Meer woningen zullen worden voorzien van zonnepanelen. Tot aan 2024 worden minimaal twee innovaties in het beheer en onderhoud, circulariteit en verduurzamingsconcepten in de praktijk toegepast. Extra aandacht gaan wij de komende jaren besteden aan de veranderende woonvraag.” Padua start een onderzoek naar de woonvoorkeuren van haar (toekomstige) huurders. Bekend is al dat er een groeiende vraag is naar woningen voor onder andere 1-persoonshuishoudens, voor hen die langer zelfstandig thuis willen wonen, groepen die met elkaar een huishouden willen draaien en personen die kort of wat langer een woning willen betrekken. Denk bij dat laatste ook aan de arbeidsmigranten die voor de lokale bedrijven en dus voor de economie van groot belang zijn. Wij zullen ons aanbod van woningen op die veranderende vraag aanpassen. Tot 2030 willen we zeker op vijf plekken een bijzondere woonvorm (flexwonen, hofjes, collectief wonen) of dito contractvorm realiseren.” Voor huurders die een vorm van zorg nodig hebben wil Padua een open oog en oor blijven houden. De woningstichting zet zich verder  in om voor alle (toekomstige) huurders bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op de manier die zij wensen. In het verlengde daarvan wordt continu gewerkt aan een dienstverlening op maat. Dat alles vereist een meebewegende eigen organisatie met medewerkers die door persoonlijke ontwikkeling en met inzet van een strategische personeelsplanning de uitdagingen in de komende jaren aan kunnen en willen aangaan. Allemaal gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening en ondersteuning van (toekomstige) huurders. Aan het ondernemingsplan wordt jaarlijks een actieplan opgehangen waarin concreet staat wat er in dat jaar gerealiseerd gaat worden. Daarin staan ook minimaal twee wijkschouwen die uitgevoerd worden samen met de huurders en de gemeente.

Hier vindt u de betreffende documenten:
1. Het ondernemingsplan (tekst)
2. Het ondernemingsplan (Infographic)
3. Het actieplan