Padua is altijd op zoek naar geschikte bouwlocaties

Het zal niet bij iedereen bekend zijn maar Woningstichting Sint Antonius van Padua is voortdurend op zoek naar locaties die geschikt zijn voor het bouwen van sociale huurwoningen. De reden is duidelijk. De vraag naar sociale huurwoningen is nog altijd veel groter dan het aanbod en Padua blijft  haar verantwoordelijkheid nemen om die onbalans te herstellen.

Het zijn dus niet alleen de gemeente, projectontwikkelaars, beleggers en aannemers die zich bezighouden met nieuwbouwplannen. Ook Padua neemt waar mogelijk haar verantwoordelijkheid om het aanbod aan huurwoningen te vergroten. Aantallen zijn neergelegd in de Prestatieafspraken die met de gemeente zijn overeengekomen. Maar wachten tot de gemeente afkomt met locaties om die woningen te realiseren ligt niet in de aard van Padua. Voortdurend is de woningstichting op zoek naar geschikte locaties in zowel Noordwijkerhout en De Zilk. Dat was in het verleden het geval, dat is nu ook de doelstelling en dat blijft zo.
 
Manager vastgoed Cock van Leeuwen: “Wij hebben altijd kunnen bijbouwen. Ook in de crisisjaren toen de bouwproductie zo goed als stil viel omdat de vraag naar woningen opdroogde. De komende jaren zetten wij dit door met in fases de bouw van sociale woningen op het BAVO-terrein. Maar die zijn in 2024 allemaal opgeleverd en ook de jaren erna willen wij doorbouwen. Om dat te kunnen doen zijn en blijven wij op zoek zijn naar potentiële locaties. Eenvoudig is het niet want je hebt met tal van belangen en eerder gemaakte afspraken te maken. Zoals het in stand houden van voldoende bollenareaal. Momenteel hebben wij vier locaties op het oog die de nodige potentie hebben. De drie in Noordwijkerhout zijn de grond tussen de spoorlijn Leiden-Haarlem en de Maandagsewetering. De tweede is het gebied tussen de Van der Weijdelaan en de Gooweg. Als derde de grond bij de Molenweg. En in De Zilk tenslotte de gronden rond de Heilige Hartkerk. Vanzelfsprekend zullen wij bij de verdere uitwerking uiterst zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden en andere direct betrokkenen. Naast deze mogelijke locaties wordt in de bestaande eigen woningvoorraad gekeken waar herontwikkeling mogelijk en nodig is.”