Padua gaat door met verduurzamen

Pleidooi voor een warmtenet
Wij pleiten wij al langer voor het installeren van een warmtenet in onze gemeente en regio, waarmee wij uw en onze woningen kunnen verwarmen. Het is een duurzaam systeem met als grote voordeel dat het tot lagere energiekosten leidt. Wij zijn er klaar voor en op een gering aantal woningen na kan de aansluiting wat ons betreft gemaakt worden.

Doorgaan met het aanbrengen van zonnepanelen
Zonnepanelen zorgen voor lagere woonlasten. Tot nu toe hebben zo’n 250 huurders gebruik gemaakt van de mogelijkheid die Padua hen biedt om deze panelen te plaatsen. Daar gaat een adviestraject aan vooraf om vast te stellen of de investering rendabel is voor u als huurder. De meergezinswoningen van de woningstichting zijn en worden in dit traject meengenomen.

Duurzaamheid en nieuwbouw
Bij het nieuwbouwproject Schippersvaartweg doet Padua ook veel op het gebied van duurzaamheid. Het oude Munnekeweij-pand is circulair gesloopt, waardoor de weggehaalde materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. De fundering en palen zijn er schoon uitgehaald en geleverd aan een betoncentrale. Die zijn als grondstof gebruikt om er opnieuw beton van te maken. Bij deze centrale neemt Padua, weliswaar tegen een meerprijs, het beton weer af zodat de duurzame cirkel rond is.

Aan de slag met het CO2 neutraal maken van woningen
Koepelorganisatie van de woningcorporaties Aedes heeft een leidraad opgesteld waarmee de leden, waaronder Padua, inzicht krijgen in de kosten om een woning CO2 neutraal te maken. Wij gaan daar gebruik van maken want ook wij willen onze woningen CO2 neutraal maken.

Mocht u meer willen weten over het verduurzamen van uw woning dan kunt u ons of een van de energiecoaches, die vanuit de gemeente zijn aangesteld, benaderen.