Onderzoek naar uw woonbeleving

Onderzoek naar uw woonbeleving

Wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen en meningen van onze huurders. Hoe ervaren onze huurders hun woonomgeving, hun woning, hun buren, de wijk waar ze wonen, het dorp waar we wonen? Heeft u tips of ideeën voor ons?


KWH enquête 

Regelmatig laten wij door KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) meten hoe tevreden u bent over onze dienstverlening. We zijn heel blij dat u de vragenlijst altijd eerlijk invult. En we zijn heel trots dat we hoog scoren als het gaat om onze klanttevredenheid. 

Woonbelevingsonderzoek

Samen met de Huurdersbelangenvereniging Noordwijkerhout en De Zilk ( HBNZ) willen we verder gaan. We willen graag van u weten hoe u denkt over uw woonomgeving. En of u met ons mee wil denken en praten over deze woonbeleving

Themabijeenkomst

Daarom hebben we samen met HBNZ en KWH een vragenlijst samengesteld. We streven ernaar om deze voor de zomer aan u te mailen. We stellen het erg op prijs als u de tijd wilt nemen om deze vragen te beantwoorden. 

Vervolgens willen we de uitkomsten per thema bespreken in groepjes met een aantal huurders. Als u interesse heeft om hieraan mee te doen, dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst. U kunt uiteraard ook nu al uw naam achterlaten bij HBNZ of bij ons.