Meepraten Lokale Energie Strategie

De gemeente Noordwijk nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en verenigingen uit om in gesprek te gaan over de Lokale Energie Strategie. Deze maand vinden vier dorpsgesprekken plaats. Deze gesprekken gaan over concrete oplossingen en aanpakken voor een Noordwijk na aardgas. Want zoals iedereen weet: we moeten in actie komen om de opwarming van de aarde af te remmen. 

De dorpsgesprekken monden uit in een gedegen advies aan de nieuwe gemeenteraad, op grond waarvan de gemeenteraad de Lokale Energie Strategie zal opstellen. Dan is de Noordwijkse Energie Strategie klaar. En is er een leidraad voor een toekomst zonder aardgas.

Wilt u meepraten? U bent van harte welkom.

Noordwijkerhout
Maandag 11 april 2022
De Witte Kerk
19.00 tot 21.00 uur
Inloop vanaf 18.45 uur

De Zilk
Dinsdag 19 april 2022
De Duinpan
19.00 tot 21.00 uur
Inloop vanaf 18.45 uur

Op beide avonden is een vertegenwoordiger van woningstichting Sint Antonius van Padua aanwezig.