Bouw appartementen Het Zilt van startDe twee appartementengebouwen hoeven niet, zoals enige tijd voorgeschreven was, uitgevoerd te worden met een zogenaamde ‘dove gevel’. Omdat de 20 appartementen, bestemd voor een- en tweepersoons huishoudens, nabij de N206 gerealiseerd worden en die weg  aangemerkt was als autoweg moest het gebied als buiten stedelijk aangemerkt worden. Dat betekende extra ingrepen -lees de dove gevel - om de geluidsbelasting binnen de geldende waarden te houden. Zowel de aannemer Van Rhijn Bouw als Padua waren daar niet blij mee, want dat zou betekenen dat alle leefruimtes aan één zijde van de gebouwen zouden moeten komen, omdat draairamen aan de kant van de N206 niet toegestaan waren. Het zou hebben geleid tot een verre van praktische indeling van de woningen, wat de aantrekkelijkheid ook niet zou verhogen. Voortschrijdend inzicht leerde dat de N206 geen autoweg is maar een gebiedsontsluitingsweg waardoor de toelaatbare geluidsbelasting hoger is en de dove gevel niet meer nodig is.

 

Van Leeuwen: “Wij gaan op basis van de gemaakte berekeningen de gevels aan de kant van N206 wel verzwaren en verdichten. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing goedkoper is dan de eerder voorgeschreven dove gevel. Omdat wij al de nodige jaren met dit nieuwbouwplan bezig zijn, hebben wij de eerder geplande gasaansluitingen laten vallen en leveren wij de woningen gasloos op. Ook worden er extra inpandige maatregelen getroffen zoals een gebalanceerde ventilatie in de gebouwen en de woningen.”

Als het aan Padua ligt wordt niet alleen dít nieuwbouwproject zo snel mogelijk opgeleverd. Samen met de gemeente wordt met voorrang gezocht naar nieuwe locaties waar die sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd waar zo'n grote vraag naar is.