Bouw 45 wooneenheden aan de Schippersvaartweg


Het plan

Woningstichting Sint Antonius van Padua is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 45 wooneenheden op het terrein van het voormalige zorgcentrum Munnekeweij aan de Schippersvaartweg 39. Het plan bestaat uit 21 appartementen en 24 rug-aan-rug woningen.
Voor de realisatie van het plan is het bestemmingsplan gewijzigd en vastgesteld door de gemeenteraad. De bezwaarprocedure tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt nog. De behandeling door de Raad van State vindt plaats op 15 juni a.s.. Achter de schermen wordt door bouwbedrijf Van Wijnen Haarlemmermeer hard gewerkt aan het Definitief Ontwerp waarmee de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

Ontmantelen/oogsten
Het voormalige zorgcentrum staat al een aantal jaren leeg en raakte in verval. Nu de procedures vorderen en om gevaarlijke situaties te voorkomen hebben we besloten het pand te laten slopen. We hebben voor het slopen een bedrijf aangetrokken, New Horizon uit Raamsdonksveer, die het echter liever niet heeft over het slopen van een gebouw maar over het ontmantelen en oogsten daarvan. De ontmanteling van het gebouw wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Allereerst worden bruikbare grondstoffen verwijderd uit het gebouw zoals houten onderdelen, herbruikbare interieur onderdelen en overige circulair toepasbare materialen. Deze materialen krijgen zo een tweede leven. Circulair ontmantelen is dus goed voor het milieu.

Na de asbestsanering wordt het pand verder gestript van niet bouwkundige materialen om een zo schoon mogelijk casco te krijgen. Het schone casco wordt daarna in een aantal weken volledig machinaal ontmanteld. Tijdens de ontmanteling wordt gebruik gemaakt van hydraulische machines. Als het nodig is wordt er gesproeid om stofvorming zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Planning
De werkzaamheden zijn eind mei gestart en duren naar verwachting 10 tot 12 weken, zodat voor de zomervakantie het werk gereed is. Daarna maakt de Gemeente Noordwijk het terrein bouwrijp, maar de start daarvan is nog niet bepaald.