Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Voor Padua betekent het dat we moeten vastleggen waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken. En we mogen een aantal gegevens niet of niet zo lang bewaren. Een kopie van uw identiteitsbewijs mogen we niet meer archiveren. U heeft recht op inzage in de persoons gegevens die we van u hebben. Wanneer u dat wilt, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij ons doen. 
U heeft onder andere recht op; 
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van hen verwerkt. 
  • Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat u vaak niet alle persoonsgegevens kunt wissen?
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. 
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.
Meer informatie vindt u hier of u kunt kijken op de website over AVG ; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen