Woningstichting Sint Antonius van Padua biedt vrije sector woningen aan voor middeninkomens


Sinds 1 januari 2018 maakt Woningstichting Sint Antonius van Padua van de mogelijkheid gebruik om ca. 400 woningen onder te brengen in het zogenaamde niet-Daeb segment (vrije sector). Dit betekent dat deze woningen verhuurd mogen worden met een huurprijs die hoger is dan de sociale huurprijsgrens van € 737,14. Woningstichting Sint Antonius van Padua gaat deze woningen aanbieden aan mensen met een middeninkomen van € 39.055 tot € 47.825 (onder voorbehoud van wijzigingen) voor een huurprijs tussen € 737,14 en €  881. Hier vindt u de lijst met de aangewezen woningen. De lijst bevat ook een aantal dure vrije sector huurwoningen, met een huurprijs boven € 881,00 waarvoor aanvullende inkomenseisen gelden.

De verwachting is dat Woningstichting Sint Antonius van Padua ongeveer twintig woningen per jaar kan aanbieden. De woningen worden aangeboden via Huren in Holland Rijnland bij de vrije sectorwoningen, maar het is niet nodig om ingeschreven te staan bij Woningnet Holland Rijnland.

Inkomen
Bij woningen die met voorrang aan woningzoekenden van 55 jaar en ouder worden aangeboden, kunnen wij ook rekeninghouden met het eigen vermogen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Voorrang voor doorstromers
Huurders die doorstromen vanuit een sociale huurwoning van Woningstichting Sint Antonius van Padua krijgen voorrang bij de toewijzing van een vrije sector woning. De selectie vindt plaats op basis van bewoningsduur. Daarna wordt de volgorde verder bepaald door het moment van reageren op Woningnet Holland Rijnland.