Energietransitie heeft warme aandacht van Padua

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Fossiele bronnen moeten tegen die tijd vervangen zijn door schone energie. Onlangs werd bekend dat de provincie Zuid-Holland een bedrag van € 100 miljoen heeft vrijgemaakt om een pijpleiding aan te leggen tussen Rotterdam en de regio. Daarmee zou restwarmte uit de haven aangevoerd kunnen worden om woningen en bedrijfspanden in onze regio te verwarmen. Ook wordt er gekeken naar het benutten van de aardwarmtebronnen die zich onder Katwijk en Noordwijk bevinden. Dat soort bronnen maakt de aanleg van een warmtenet mogelijk. Padua ziet grote mogelijkheden om haar 2000 woningen duurzaam te verwarmen door middel van een warmtenet. Een ontwikkeling die prima zou passen in de Lokale Energie Strategie waar de Noordwijkse raad mee aan de slag gaat. Directeur-bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “Een warmtenet maakt het voor ons als woningstichting technisch en financieel haalbaar om onze 2000 woningen verspreid over de kernen Noordwijkerhout en De Zilk duurzaam te verwarmen. Wij hebben de aanleg van zo’n net uitgerekend. Op dit moment kan het voor € 13.000 per woning. Dat kan Padua betalen. Moeten wij dat volledig elektrisch doen dan komt dat neer op € 80.000 per woning. Dat is voor ons financieel niet haalbaar.  Voor de bewoners biedt een warmtenet ook financiële voordelen. Manager vastgoed van Padua, Cock van Leeuwen: “De maatregelen die de bewoners moeten nemen zijn bij een warmtenet minder ingrijpend en kostbaar dan wanneer een woning volledig elektrisch moet worden verwarmd. Bij het eerste volstaat een woning met label B. Bij volledig elektrisch verwarmen moeten de bewoners hun woning isoleren naar tenminste label A+.” De nu gebruikelijke C.V. ketels zijn dan niet meer nodig. In veel stedelijke gebieden in Nederland functioneren dergelijke netten met gebruik van restwarmte al naar behoren. Welzijn: “Ook Noordwijk, onze huurders en wij kunnen profiteren van deze nieuwe technologische mogelijkheden voor een schonere toekomst.”