Bouw Appartementen Het Zilt snel van start

Door de appartementen voor het einde van het jaar aan te bieden kan (nog) gebruikt gemaakt worden van de regeling Lokaal Maatwerk. Dat betekent dat voor 15 van de 20 appartementen gegadigden uit de Noordwijkerhout en De Zilk als eerste in aanmerking komen voor de mooie en moderne driekamer appartementen. Voor 5 van die 15 kunnen starters uit de twee genoemde kernen hun vinger opsteken. Padua verwacht dat de bouw een jaar in beslag gaat nemen. Dat betekent dat medio november volgend jaar de huurders hun sleutels in ontvangst kunnen nemen. Padua is blij met de twee lopende nieuwbouwprojecten (Landgoed in den Houte en Het Zilt) maar blijft op het puntje van haar stoel zitten om in nauwe samenwerking met de gemeente, in het vervolg op deze projecten, meer sociale huurwoningen te realiseren. Want de vraag naar en het aanbod van sociale woningen bevindt zich ook na de realisatie van de twee lopende projecten nog steeds in een grote onbalans.