Merlien Welzijn bezoekt Clemenshof

Merlien Welzijn bezoekt Clemenshof
Mevrouw Kroos leidde mevrouw Welzijn persoonlijk rond en vertelde over de diverse activiteiten in het woongebouw. Welzijn: “Het valt mij op dat de bewoners in dit woongebouw heel actief zijn en ontzettend getalenteerd en ondernemend zijn. Ik ben erg blij dat de recreatiezaal ruimte biedt aan ontmoeting van huurders onderling. Ik zag dat de crea beurs ook bezocht werd door kennissen en familieleden van onze huurders. Op deze kleine schaal is dat natuurlijk prima en heel mooi. Omdat het om sociale woningbouw gaat maken we natuurlijk wel ook goede afspraken met elkaar over het gebruik van de ruimte. Immers, alle huurders van de Clemenshof betalen in de servicekosten voor het gebruik van de recreatie ruimte.” Kroos vertelt dat niet alle huurders mee doen met de activiteiten. Met name de jongere huurders laten zich niet zo gemakkelijk zien in de recreatieruimte. De oudere huurders vinden dit wel jammer. Welzijn: "Er is veel kwalitatief goed aanbod in Noordwijkerhout voor 55+ ers. We moeten daarom ook naar andere doelgroepen kijken om de Clemenshof levendig te houden."