Veilige gangen en galerijen

Veilige gangen en galerijen
Brandweer inspectie
Op ons verzoek heeft de brandweer advies gegeven over een veilig gebruik van gangen en galerijen. In een aantal van onze woongebouwen is een inspectie uitgevoerd. Onderzocht zijn de Robijn Staete, Akelei, Clemenshof en Forum. Naar dit bezoek heeft de brandweer een adviesrapport geschreven. In dit rapport komt een aantal zaken naar voren.
  • • Er staan op sommige plekken te veel en te grote dingen, zoals tafeltjes met planten, krukjes, stoeltjes en bankjes. Deze belemmeren de doorgang en zijn niet makkelijk opzij te schuiven in een noodgeval.
  • • Scootmobielen op de algemene gangen vormen een mogelijke ontstekingsbron met brandgevaar en vormen een gevaar voor het ontvluchten en evacueren van het woongebouw.
  • • In de gang van sommige bergingen wordt gebruik gemaakt van stekkerdozen voor het opladen van elektrische fietsen. Stekkerdozen zijn niet veilig.
  • • Scootmobielen moeten bij voorkeur in een aparte oplaadruimte staan, bijvoorbeeld in de parkeergarage.
  • • Als er geen aparte ruimten zijn, dan mogen de scootmobielen de doorgang in geval van nood niet belemmeren.

Nieuw beleid
We zijn momenteel druk bezig om de opmerkingen van de brandweer te verwerken in nieuwe regels. Hierbij houden we rekening met aan de ene kant de wens van de meeste bewoners om hun woonomgeving gezellig te maken en aan de andere kant met de veiligheid van de bewoners.

Gezellige muren en veilige oplaadpunten
Ondanks dat de brandweer adviseert om de (vlucht)routes leeg te houden, willen we niet direct alle aankleding van de gangen en galerijen verbieden. Maar moet deze wel beperkt worden tot een kleine oppervlakte van bijvoorbeeld de grootte van 1 rollator, naast de voordeur, mits dit een veilige doorgang niet belemmert. Daarnaast moet er een ruimte van 80 cm vrijgehouden worden voor de doorgang van een brancard. Schilderijen en andere versieringen aan de muren mogen wel. Graag zelfs.