Afscheid voorzitter Raad van Commissarissen, Gert Hylkema

Afscheid voorzitter Raad van Commissarissen, Gert Hylkema
Puyckendam speelde een centrale rol bij het toetreden van Gert Hylkema tot de gelederen van Padua. “Ik was verbonden aan SBH-Wonen dat het toenmalige, verouderde Puyckendam complex exploiteerde. De keuze was renoveren of nieuwbouw plegen. Door de slechte staat bleek renoveren geen optie. Maar nieuwbouw, waar een prijskaartje van tientallen miljoenen aan hing, was voor ons als zelfstandige stichting geen haalbare kaart. Gesprekken met Padua om samen op te trekken hebben jaren gevergd. In oktober 2012 werd overeenstemming bereikt om te fuseren en de nieuwbouw ter hand te nemen. Was het later gebeurd dan was het er waarschijnlijk niet van gekomen, omdat naast de economische crisis ook de crisis in corporatieland toesloeg. Dan was het huidige mooie Puyckendam er wellicht niet gekomen. Ik zie die nieuwbouw als één van de hoogtepunten in mijn werkzame leven.

Door de fusie kwam ik in de Raad van Commissarissen van Padua.” De raad heeft een aantal rollen. Toezicht houden op het reilen en zeilen van de woningstichting. Het aanstellen van de directeur-bestuurder en waar nodig het goedkeuren van beslissingen van de directeur-bestuurder. “Hoeveel tijd ik me per week ik als voorzitter heb bezig gehouden met Padua valt moeilijk te zeggen. In mijn achterhoofd was ik nogal eens met Padua in de weer. Met het terugtreden van Aad Verkade als directeur-bestuurder en de zoektocht naar een opvolger werd er natuurlijk een groter beroep op de raad gedaan. Wij hebben overwogen om een interim aan te stellen maar dat leek ons ongewenst door alle ontwikkelingen, waaronder de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout en de vraag of we wel of niet zouden moeten fuseren. Padua verdiende een full time directeur-bestuurder. Niet veel later kwam de veel tijd en energie vergende zoektocht of Dunavie de gewenste fusiepartner zou zijn op tafel. Ik kijk terug op een zorgvuldig afgelegd traject waar uiteindelijk is uitgekomen dat Dunavie niet de gewenste fusiepartner bleek te zijn en ons uiteindelijke gezamenlijke besluit om de komende vier jaar zelfstandig voort te gaan. Padua is gezond, ook financieel en kan de opgaven waar het voor staat mede door de aangestelde directeur/bestuurder Merlien Welzijn, haar MT en de overige medewerkers prima aan.
"Ik ben blij als ik zie hoe Padua er voor staat!"

Met de Woningwet die in 2015 van kracht werd is het de woningcorporaties niet gemakkelijker gemaakt. Maar het heeft geen zin om hierover te gaan zitten griepen. Je moet verder. Zo heb ik ook altijd gewerkt binnen de Raad van Commissarissen van Padua. Als raad ben je een collectief en werk je aan gezamenlijk gedragen beslissingen. Ik heb daar als voorzitter altijd de ruimte voor gegeven waardoor vergaderingen wel eens te lang duurden. En als wij er dan nog niet geheel uit waren heeft dat bij mij wel eens voor slapeloze nachten gezorgd. Maar zonder enige aarzeling kan ik zeggen dat er in de raad altijd plezierig en constructief is samengewerkt. Ik ga niet over mijn eigen graf reageren door nu adviezen te geven aan de huidige raad. Er zit een prima club die haar taak goed aan kan. Wel heb ik een oproep richting de gemeente. Die moet meer doen dan er nu gedaan wordt. Dat vergt bewustwording over de mogelijkheden en de rol die een gemeente heeft met betrekking tot sociale woningen en midden huur. Dat vergt krachtdadig onderhandelen en het inzetten van alle wettelijke mogelijkheden. Dat betekent onder meer het zorgen voor locaties en het hanteren van dusdanige grondprijzen dat een woningstichting als Padua goed uit de voeten kan en in staat is te doen waar zij voor is opgericht. En dat is het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, waar het plezierig en comfortabel wonen is. Laten we werken en besturen in het besef dat goed wonen een grondrecht is. En dat het dus voor alle burgers geldt. Oud of jong, arm of rijk, zelfstandig of met behoefte aan zorg of bescherming.”