Ron Nulkes voorzitter RvC

Ron Nulkes voorzitter RvC

Ron Nulkes is opgegroeid aan de Koninginneweg te Noordwijkerhout in een woning van de woningstichting waar hij nu toezicht op houdt. Na een militaire carrière werkt hij nu in het bedrijfsleven als directeur van de brancheorganisatie voor defensie en veiligheid. Nog altijd woont hij in Noordwijkerhout met zijn echtgenote Lies, kinderen en kleinkinderen. Nulkes: “Ik zet mij al enkele jaren als toezichthouder in voor Padua. Deze woningstichting neemt een onmisbare plaats in om binnen de gemeente Noordwijk de opgaven op het gebied van wonen op te pakken. De focus van de woningstichting ligt daarbij op de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Ik ben ervan overtuigd dat voor Padua, met haar kwaliteiten en financiële positie, een fusie in ieder geval de komende jaren niet nodig is om die opgaven goed aan te kunnen”.

De woningstichting neemt eind maart afscheid van de heer Hylkema. In verband met zijn vertrek  is afgelopen oktober de procedure gestart om een nieuw lid voor de RvC te selecteren. De raad heeft Erik-Jan Verdegaal benoemd per 1 maart 2020. Erik-Jan (49) is opgegroeid in Voorhout en woont nu met zijn vrouw en drie kinderen in Reeuwijk. Hij draagt de Bollenstreek nog steeds een warm hart toe en wil zich volledig inzetten voor Padua. Zijn financiële en bedrijfskundige achtergrond sluiten goed aan bij het profiel dat voor deze positie werd opgesteld.