Nieuwbouw sociale woningen in Noordwijkerhout gaat door

Volgend jaar wordt vanaf april/mei in de eerste fase gestart met de realisatie van minimaal 30 sociale huurwoningen op het Bavo-terrein waar de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte komt. Die woningen komen te staan tegenover de bestaande bebouwing van het Raamwerk. Manager Vastgoed Cock van Leeuwen: “Wij bekijken nog of er in fase 2 meer sociale woningen gebouwd kunnen worden dan er nu in de planning staan.” Landgoed in de Houte wordt in vier fases gebouwd. In totaal komen er 150 sociale woningen waarvan 45 zorgwoningen. Alle woningen moeten voor het jaar 2023 opgeleverd zijn.

Ook in De Zilk worden er de komende tijd sociale woningen gebouwd. “In fase 2 van de nieuwbouwlocatie Het Zilt wordt in het voorjaar van 2020 gestart met de realisatie van 20 sociale huurwoningen. De verwachting is dat die een jaar later worden opgeleverd.” Naast deze woningen komen er op Het Zilt ook 20 sociale koopappartementen.
Padua is ondertussen ook druk bezig om nieuwbouwlocaties voor de jaren erna in kaart te brengen. Met de gemeente wordt overleg gepleegd over de mogelijkheden die Padua op dit terrein ziet. Want een continue bouwstroom van sociale huurwoningen blijft voor Padua - naast het verduurzamen van de eigen woningvoorraad - het belangrijkste aandachtspunt.