Meer informatie

Sponsorbeleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Dit heeft grote gevolgen voor ons als woningcorporatie. Een aantal activiteiten is in de toekomst niet meer toegestaan, waaronder sponsoring.

Nieuwe regels
Sponsoring is alleen toegestaan als dit voortkomt uit bewonersinitiatieven. Als u meent dat dit op uw situatie/organisatie betrekking heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt dit het beste doen door een email te sturen naar info@ws-padua.nl.