Meer informatie

Onze organisatie

De organisatie van Woningstichting Sint Antonius van Padua is vooruitstrevend en zet zich in voor een prettig woonklimaat en goede leefomgeving voor jong en oud. Met 1.920 woningen, 114 garages en twee verzorgingshuizen in ons aanbod zijn wij een bekende partij op de regionale woningmarkt. Groei is voor ons essentieel, want stilstand is immers achteruitgang. Groeien naar een professionele en klantgerichte organisatie, waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Naast verhuur van een breed aanbod aan woonruimte zijn onze activiteiten ook gericht op het herstructureren van oude wijken en het ontwikkelen nieuwbouw- en zorgprojecten. Onze organisatie bestaat sinds 31 maart 2008 uit een directeurbestuurder, de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie.
Hier vindt u onze statuten.
 

Directeur-bestuurder

De raad van commissarissen van Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft de heer Benno Gruijters per 1 september 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder. Zodra de Autoriteit Woningcorporaties goedkeuring heeft verleend, geldt de benoeming totdat de definitieve directeur-bestuurder is benoemd. Inzet is deze in het 1e kwartaal 2022 te laten starten.
De bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in een bestuursreglement.
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken, volgens een vastgestelde toezichtkader. Voor de Raad van Commissarissen zijn profielen opgesteld. Voor de onlangs verschenen vacature voor een lid RvC met de expertise Vastgoed geldt dit profiel

De bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in dit reglement. De reglementen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie zijn hier onderdeel van. 

Rooster van aftreden:   
Naam Functie Leeftijd In functie sinds Aftredend in Herbenoembaar
Mevrouw I.M. (Ida) Haisma lid 61 07-01-2021 2025 Ja
Mevrouw C. (Conny) Heemskerk lid 55 01-01-2017 2025 Nee
Mevrouw C.B. (Cora) Nauta vice-voorzitter 67 01-01-2014 2022 Nee
De heer R.C. (Ron) Nulkes  voorzitter 63 16-05-2016 2024 Nee
De heer E.J.H.C. (Erik-Jan) Verdegaal lid 50 01-03-2020 2024 Ja

Bestuur en Raad van Commissarissen dienen zich te houden aan de normen die zijn vastgelegd in de governancecode voor Woningcorporaties. 

Bij een vermoeden van misstanden kunt u hier verdere informatie vinden.
 

Werkorganisatie

Onze werkorganisatie bestaat uit een bestuurder, , afdeling Wonen, afdeling Bedrijfsvoering en afdeling Vastgoed inclusief buitendienst. Wij hebben in totaal 21 medewerkers.
Klik hier voor het organisatieschema.