Meer informatie

Onze organisatie

De organisatie van Woningstichting Sint Antonius van Padua is vooruitstrevend en zet zich in voor een prettig woonklimaat en goede leefomgeving voor jong en oud. Met 1.920 woningen, 114 garages en twee verzorgingshuizen in ons aanbod zijn wij een bekende partij op de regionale woningmarkt. Groei is voor ons essentieel, want stilstand is immers achteruitgang. Groeien naar een professionele en klantgerichte organisatie, waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Naast verhuur van een breed aanbod aan woonruimte zijn onze activiteiten ook gericht op het herstructureren van oude wijken en het ontwikkelen nieuwbouw- en zorgprojecten. Onze organisatie bestaat sinds 31 maart 2008 uit een directeurbestuurder, de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie.
Hier vindt u onze statuten.
 

Directeur-bestuurder

De raad van commissarissen van Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft Anneke Allewijn per 1 mei 2022 aangesteld als directeur-bestuurder. De bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in een bestuursreglement.
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken, volgens een vastgestelde toezichtkader. Voor de Raad van Commissarissen zijn profielen opgesteld. 

De bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in dit reglement. De reglementen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie zijn hier onderdeel van. 

Rooster van aftreden:   
Naam Functie   In functie sinds Aftredend in Herbenoembaar
Mevrouw I.M. (Ida) Haisma lid   07-01-2021 2025 Ja
Mevrouw C. (Conny) Heemskerk vice-voorzitter   01-01-2017 2025 Nee
De heer G.J.M. (Gertjan) Giele lid   01-01-2022 2026 Ja
De heer R.C. (Ron) Nulkes  voorzitter   16-05-2016 2024 Nee
De heer E.J.H.C. (Erik-Jan) Verdegaal lid   01-03-2020 2024 Ja


Bestuur en Raad van Commissarissen dienen zich te houden aan de normen die zijn vastgelegd in de governancecode voor Woningcorporaties. 

Bij een vermoeden van misstanden kunt u hier verdere informatie vinden.
 

Werkorganisatie

Onze werkorganisatie bestaat uit een bestuurder, afdeling Wonen, afdeling Bedrijfsvoering en afdeling Vastgoed inclusief buitendienst. Wij hebben in totaal 24 medewerkers.
Klik hier voor het organisatieschema.