Organisatie

Onze organisatie

De organisatie van Woningstichting Sint Antonius van Padua is vooruitstrevend en zet zich in voor een prettig woonklimaat en goede leefomgeving voor jong en oud. Met 1.920 woningen, 114 garages en twee verzorgingshuizen in ons aanbod zijn wij een bekende partij op de regionale woningmarkt. Groei is voor ons essentieel, want stilstand is immers achteruitgang. Groeien naar een professionele en klantgerichte organisatie, waarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Naast verhuur van een breed aanbod aan woonruimte zijn onze activiteiten ook gericht op het herstructureren van oude wijken en het ontwikkelen nieuwbouw- en zorgprojecten. Onze organisatie bestaat sinds 31 maart 2008 uit een directeurbestuurder, de Raad van Commissarissen en de werkorganisatie.
Hier vindt u onze statuten.
 

Directeurbestuurder

De woningstichting wordt geleid door een directeurbestuurder, mevrouw M. (Merlien) Welzijn.
De bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in een bestuursreglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken, volgens een vastgestelde toezichtvisie. Voor de Raad van Commissarissen zijn profielen opgesteld.
De bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in dit reglement.
 
Woningstichting Sint Antonius van Padua Organisatie
Vlnr: Gert Hylkema, Conny Heemskerk, Steffen Ruigrok, Ron Nulkes en Cora Nauta.
 
Rooster van aftreden:   
Naam Functie Leeftijd In functie sinds Aftredend in Herbenoembaar
G. Hylkema voorzitter  69 01-10-2012 2020  nee
S.E.J. Ruigrok  lid  45 01-01-2013 2021  nee
C.B. Nauta lid 63 01-01-2014 2018 ja
R.C. Nulkes vice-voorzitter 59 16-05-2016 2020 ja
C. Heemskerk lid 51 01-01-2017 2021 ja

Bestuur en Raad van Commissarissen dienen zich te houden aan de normen die zijn vastgelegd in de governancecode voor Woningcorporaties.

 

Werkorganisatie

Onze werkorganisatie bestaat uit een directeurbestuurder, secretariaat, afdeling Wonen, afdeling Financiën en afdeling Vastgoed inclusief buitendienst. De vijf vaklieden van de buitendienst worden ingezet bij de uitvoering van dagelijks, planmatig en groot onderhoud. Wij hebben in totaal 27 medewerkers.
Klik hier voor het organisatieschema.